I.     CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

 1. Các khóa học về quản lý - lãnh đạo
  • Phương pháp lập kế hoạch
  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
  • Quản lý nguồn nhân lực
  • Xây dựng và quản lý dự án
  • Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế
  • Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
 2. Các khóa học liên quan đến bệnh viện
  • Quản lý bệnh viện
  • Quản lý chất lượng bệnh viện
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong bệnh viện
  • Công tác xã hội trong bệnh viện
  • Bệnh viện ứng phó với tình huống khẩn cấp
 3. Các khóa học về phương pháp nghiên cứu
  • Tổng quan hệ thống tài liệu 
  • Phương pháp nghiên cứu định tính cơ bản
  • Phân tích số liệu định tính, sử dụng phần mềm NVIVO
  • Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng
  • Phân tích số liệu cơ bản
 4. Các khóa học về dinh dưỡng – an toàn thực phẩm
  • Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sử dụng phần mềm Anthro để phân tích số liệu nhân trắc dinh dưỡng
  • Dinh dưỡng điều trị 
  • Đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật trong nước và thực phẩm
 5. Các khoa học về sức khỏe môi trường và nghề nghiệp
  • An toàn vệ sinh lao động ngành y tế
  • Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khỏe môi trường
  • Huấn luyện y tế lao động
 6. Các khoa học về truyền thông – vận động chính sách
  • Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe
  • Truyền thông - tiếp thị xã hội
  • Truyền thông chính sách
  • Thiết kế các sản phẩm truyền thông
  • Truyền thông thay đổi hành vi
 7. Các khóa học khác
  • Hướng dẫn biên soạn tài liệu đào tạo liên tục
  • Kỹ năng giao tiếp & Tư vấn sức khỏe
  • Kỹ năng tìm kiếm thông tin và quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote
  • Phương pháp sư phạm y học cơ bản
  • Đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực y tế
  • Sơ cấp cứu ban đầu
  • Phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học.
  • Y tế học đường
  • Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO15189
  • Kiểm soát nhiễm khuẩn

*Nội dung các khóa học có thể được điều chỉnh hoặc xây dựng mới và kết hợp thực địa dựa trên yêu cầu của người học và của đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG

              Cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các bệnh viện, Trường Đại học, cao đẳng, các cơ quan/tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các cơ quan liên quan.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC

1.      Địa điểm tổ chức lớp học: Lớp học sẽ tổ chức tại Trường ĐHYTCC hoặc tại địa phương theo nhu cầu của đơn vị (nếu đủ số lượng học viên/1 lớp).

Trong trường hợp dịch bệnh hoặc bất khả kháng, nếu yêu cầu chuyên môn cho phép thì hình thức giảng dạy có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

2. Thời gian khóa học: Từ 02 – 10 ngày và có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế của học viên và của đơn vị.

IV.  HỒ SƠ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO

1.  Hồ sơ đăng kí: Bao gồm giấy tờ xếp theo thứ tự sau:

·      Đơn đăng ký học (theo mẫu);

·      Phiếu học viên (theo mẫu);

·      Bản photo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.

2.  Kinh phí đào tạo: Theo thời lượng, học viên và địa điểm tổ chức khóa học.

Liên hệ trực tiếp để thỏa thuận về mức kinh phí đào tạo ưu đãi.